Céginformáció

Termékek

Szolgáltatások

Beruházások

Galéria

Adatkezelés

Partnereink

Eléhetőség

MAKROM KRÓNIKA

Társaságunk a volt mágocsi Tsz megszűnése után alakult abból a célból, hogy a megszűnő állattenyésztési ágazatát tovább működtesse. A társaság kezdetben 7 fő tulajdonossal és 1 millió Ft alaptökével kezdte meg munkáját. Kezdetben kizárólag az állattenyésztő ágazatok kiszolgálása volt a cél, később a szarvasmarha telep működtetését és kb. 1.000 ha föld művelését a társaság  vállalta fel a felszámolótól. Ezen tevékenységét 45 bérelt munkaerővel végezte 1992.07.01.-től. A szarvasmarha ágazat ebben az időszakban teljesen kilátástalan helyzetben volt és csak bizakodni tudott a társaság, hogy biztosítani tudja a dolgozok bérét és a bérleti díj megfizetését. Társaságunknak ekkor még nem volt saját tulajdona így minden működéshez szükséges anyagot, eszközt kizárólag bérleti formába tudta tulajdonba venni, ami tovább nehezítette a termelést. A felszámoló 1993-ban eladásra meghirdette a Társaság által eddig bérelt eszközeit, a Tsz felszámolása érdekében. A Kft tulajdonosai akkor úgy döntöttek, hogy a meghirdetett s korábban bérelt telepet reorganizációs hitel segítségével megveszi. Ezzel a döntéssel nem minden tulajdonos értett egyet, ezért 3 fő kivált és 1 fő érkezett a társaságba. A felszámoló által meghirdetett telepet 1994 január 1-töl saját tulajdonú telepként működtette tovább a Kft. ettől kezdve már minden tevékenysége a társaság érdekeit kellett, hogy szolgálja, mivel a kivásárlás óriási hitel felvételével valósult meg.

Ebben az időszakban a hitel mellé társult még a 35%-os kamatszint, amit szintén a termelésből kelet finanszírozni.

1994-1996-ig volt a Társaság legnehezebb időszaka, mivel a bankok felé vállalt kötelezettségeinek eleget kelet tennie. A fő profilként beállított tejtermelés (ami kezdetben 4.200l/tehén/év volt és a tej ára akkoriban 14Ft/l) nehezen hozta az elvárt gazdasági mutatókat. A közgazdasági helyzet 1996-tól megváltozott és elkezdett a tej ára emelkedni. Ennek hatására a Társaság egyre jobban eleget tudott tenni kötelezettségeinek.

1996-ban meg tudtuk venni hitelből az első Johndeer 8.300-as típusú traktort. Ez volt az első beruházása a Társaságnak, mivel eddig a Tsz-től átvett, igen elöregedett gépekkel volt kénytelen dolgozni.

1997-től a Társaság azt az utat választotta, hogy minden egyes megtermelt forintját vissza- forgatja a termelésbe. Így kialakult egy irányelv beruházni, beruházni, és beruházni.

Más lehetősége nem volt a Társaságnak ahhoz, hogy talpon maradjon. Ezen gondolatokkal  1 fő a tulajdonosok közül nem értet egyet így távozott a Társaságból. A 4 fő tulajdonos folytatta a célnak kitűzött elképzelést, ennek megvalósításához minden lehetséges forrást, pályázatot egyéb külső segítséget megmozgatott, aminek hatására jelentős állami támogatást tudott igénybe venni. A termelés paramétereit folyamatosan tudta növelni, egyre jobb hozamokat tudott elérni mind az állattenyésztésben mind a szántóföldi növénytermesztésben. A tejtermelés már a 6.000l/tehén/év szintet elérte a tej literenkénti ára 55-60 Ft-ra emelkedett.

A kezdeti évek után a dolgozok is alkalmazkodtak a magántulajdonban lévő, többletmunkát igénylő helyzethez. Meg kellett szokniuk, hogy minőségi munkát végeznek a hatékonyabb termelés érdekében. Az 5 éves termelés végére sikerült a szövetkezeti béreket háromszorosára növelni.

1998-2002 között a Társaság folytatta a célkitűzését, a fejlesztésék időszaka lett ez az 5 éves ciklus. Ebben az időszakban szintén jelentős állami támogatáshoz lehetet jutni, amit a társaság ki is használt. Ennek eredményeképpen gépeket, műszaki eszközöket, takarmánykeverőt tudtunk vásárolni és építeni. Ezek mellett a bankoktól felvett hiteleket is határidőre tudtuk, visszafizetni ami stabilizálta a Kft anyagi helyzetét.

Ezen időszak végére a Kft-ben már 54 fő dolgozott foglalkoztattunk. Ekkora az eltelt 10 év munkája már látványos volt a telep fejlődésében. A megújult  fejőberendezések, az új takarmánykeverő, a gabona tároló tornyok a szárító és az egyéb gépek segítették a Kft minél nagyobb önálló gazdálkodását. Ezáltal egyre kevesebb külső szolgáltatást kellett igénybe venni, ami által nőtt a hatékonyság és a gazdaságosság. Ebben az időszakban már a tejtermelésünk elérte a 3.000.000l/év ami 7200l/tehén/év termelést jelentett. A tej ára 72Ft/l lett.

A növénytermesztés 850ha szánton és közel 150-200ha kaszálón végezte évről-évre a munkáját az állattenyésztés kiszolgálása érdekében. Általában 300ha árukukoricát 200ha silókukoricát 300ha kalászost és 50ha lucernát termelt. A növénytermesztés feladata volt az állattenyésztésnek 6.000tonna siló 2.500-3.000bála széna, és 5-6000bála szalma elkészítése és beszállítása. A takarmány keverő üzemnek éves szinten 1600tonna táp előállításához biztosított 800tonna kukoricát és 200tonna búzát.

A térség adottságaihoz viszonyítottan az ágazat mindig a maximális terméshozamot tudta elérni, kukoricából 10tonna/ha búzából 5,5tonna/ha átlagot. Ezen, teljesítmények nagymértékben köszönhetők az ott dolgozók szaktudásának valamint a legmodernebb gépek hatékonyságának.

A Társaság még kereskedelmi tevékenységet is folytat így üzemanyag forgalmazással, mezőgazdasági bérszolgáltatással. Az üzemanyag kereskedelem a kezdeti évi 500.000l gázolaj kiszolgálásából indult majd 2005-től egy teljesen új üzemanyag kutat kelet építeni a megújult környezetvédelmi előírások miatt. Jelenleg ebben az egységen 4fő dolgozik, ami kiegészült a gázolaj, benzin, Pb gáz, kenőanyag forgalmazáson túl egy shop üzletel.

Tevékenységünk elérte a 15 éves múltat. Visszatekintve elmondhatjuk, hogy az 1 millió Ft-os alapító tökét megsokszoroztuk és visszaforgattuk a termelésbe, ami megnyilvánul a telep és a Társaság műszaki színvonalában. Ezzel biztosítottuk részben a dolgozok magasabb komfortú munkahelyét. A munka mellett az ágazatok már megengedhették maguknak, hogy a kampánymunkák végén kirándulásokat és banketteket szervezzenek, amelyekhez a Társaság is nagymértékben hozzájárult.

A dolgozok lelkiismeretes munkáját minden évben egy „Családi est” keretébe köszönjük meg. Fontosnak tartjuk, hogy ne csak a hétköznapok gondjai és a munka, de az örömteli felszabadult szórakozás is erősítse meg az összetartozás erejét a Társaságban.

A 15 éves jubileumi rendezvényünk keretében megemlékezünk a Társasággal egyidős dolgozóinkról és tovább folytatjuk a már hagyománnyá váló 5 és 10 éves dolgozóink jutalmazását is.

A jövőben tovább kívánjuk folytatni a Társaság fejlesztését (trágya technológiát egy modern  420 férőhelyes tehén istállót 28 férőhelyes Karuszer fejőházat, etető kocsit valamint telepi kiszolgáló gépeket) ehhez szeretnénk kérni a dolgozóktól hogy az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is segítsék a társaság előbbre haladását lelkiismeretes, minőségi munkájukkal és szorgalmukkal.

Készítette: Kubik Adrienn

( Vissza a Főoldalra )

(c) MAKROM Kft, Mágocs 2010